Mešani pevski cerkveni zbor


Mešani pevski cerkveni zbor

Na koru se je prepevalo že v predvojnih časih in seveda tudi po 2. sv. vojni, saj so odlične pevke in pevci skrbeli, da je bilo cerkveno bogoslužje vedno obogateno z glasbo. Mešani cerkveni pevski zbor je pod vodstvom organista Jožeta Kosa pričel delovati leta 1981. Pevce poleg prijateljstva veže tudi ljubezen do Stvarnika. Kljub temu, da število pevcev občasno niha, v zboru ne manjka dobre volje in optimizma. Zboru na pomoč večkrat priskočijo tudi pevci moškega zbora. 

Poleg organista Jožeta za tipkami večkrat igrata tudi njegova hčerka Špela Pavlič Kos ter Nika Košir.